Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus (EKKAK) korraldab 2021. aastal kunsti- ja kultuuriprofessionaalidele suunatud koolitusprogrammi. Programm pakub erinevatel teemadel täiendkoolitust kõigile valdkonnas toimetajatele: organisatsioonide juhtidele ja töötajatele, vabakutselistele kunsti- ja kultuuritöötajatele ning kunstnikele. Programmis keskendutakse peamiselt kunstivaldkonna näidetele, kuid see sobib läbimiseks ka teiste kultuurivaldkondade esindajatele.

 

Koolitusprogrammi II plokk toimub Kai kunstikeskuse auditoorium-kinosaalis ning keskendub sponsorlus-, turundus- ja kommunikatsiooniteemadele. Programm on kokku pandud EKKAKi, digiturunduse agentuuri Nobel DigitalKädi EelmaaTaivi Koitla ja kommunikatsioonibüroo Pluk OÜ koostöös.

 

Neljapäev, 3. juuni kell 14-18, Kai kunstikeskuse auditoorium-kinosaal (Peetri 12, Tallinn)

Edukas turundamine Facebookis ja Instagramis

Lektorid: Mari-Helena Toompere & Martin Paršin (Nobel Digital)
Praktilise suunitlusega koolitus keskendub turundamisele Facebookis ja Instagramis. Koolitusel annavad digiturunduse agentuuri Nobel Digital eksperdid Mari-Helena Toompere ja Martin Paršin lähtuvalt loomemajanduse valdkonna spetsiifikast ülevaate Facebooki ja Instagrami kanalite võimalustest, jagavad nippe edukate postituste loomiseks ning tutvustavad nende kanalite tasulisi reklaamialternatiive. Koolituse läbinu saab näpunäiteid postituste loomiseks, nende turundamiseks ja õigete sihtrühmadeni jõudmiseks. Koolituse hulka kuulub ka praktiline osa, mille tarbeks tuleb kaasa võtta isiklik arvuti.

 

Hind ühele osalejale: 40 EUR

Koolitusgrupi suurus: 10 inimest

Registreeri siin

Koha koolitusgrupis tagab osalustasu maksmine.

 

Koolitusprogrammi korraldamist toetavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital/Siseministeerium.

 

Koolitus toimub Kai kunstikeskuse 100-kohalises hästi ventileeritud auditoorium-kinosaalis, arvestades osalejate hajutusnõudeid. Palume kõigil koolitustel osalejatel kanda maske ja jääda halva enesetunde korral koju.