Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus (EKKAK) korraldab 2024. aastal kunstiettevõtetele suunatud koolitusprogrammi, mille esimene koolitus keskendub strateegilisele planeerimisele. 

 

Registreerimine siin.

 

Millal: Esmaspäev, 6. mai kell 10:00-13:00

Kus: Kai kunstikeskus, Peetri 12, Tallinn

Lektor: Jorma Sarv / Creativity Lab

Teema: Strateegiline kavandamine

 

Osalejad saavad ülevaate, millest koosneb praktiliselt igapäevatöös kasutatav strateegia töölaud, kuidas mõtestada missiooni, visiooni ja väärtustega seonduvat ning mil viisil seda teadmist kasutada. Koolitus käsitleb strateegilise kavandamise võtmeküsimusi. Mida tuleks silmas pidada eesmärgistamise juures? Kuidas tagada valikute aluseks olevate hinnangute ja info adekvaatsus? Millisel viisil korraldada strateegilist kavandamist lühikeses, keskpikas ja pikas ajalises vaates? Mida pidada silmas strateegia sidumisel tööplaanide ja eelarvega? Millised on erinevad võimalused strateegilise kavandamise protsessi korraldamisel?

 

Hind ühele osalejale: 50 EUR

Kunstiasutuste Liidu liikmetele kehtib soodustus -10%.

 

Mõttekoda Creativity Lab on viimase kümne aasta jooksul olnud strateegiapartner paljudele kultuuri- ja spordivaldkonna, loomemajanduse ning kohalike omavalitsuse tasandi organisatsioonidele ja algatustele. Mõttekoja ekspertide jaoks on tähtsal kohal küsimused, kuidas muuta strateegiate ja juhtimise töölaud igapäevases tegevuses võimalikult hästi kasutatavaks ning teha pidevalt muutuvas keskkonnas läbimõeldud valikuid või otsuseid. 

Koolitusprogramm on üheks osaks pooleaastasest kunstiettevõtetele suunatud EKKAKi arendusprogrammist, mida kaasrahastab Euroopa Liit. Programm on osa Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse projektist “Arendusteenuste pakkumine kunstivaldkonna ettevõtetele”.

 

Programm on kokku pandud EKKAKi, mõttekoja Creativity Labi, konsultatsiooniagentuuri Milttoni ja Kunstiasutuste Liidu koostöös, milles käsitletakse teemasid nagu strateegiline planeerimine, muutuste elluviimine, turundus- ja kommunikatsioonivõimekuse parandandamine, müük, finantsjuhtimine ja kestlikkus.