Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus (EKKAK) korraldab 2024. aastal kunstiettevõtetele suunatud koolitusprogrammi, mille esimene koolitus keskendub strateegilisele planeerimisele.

 

Registreerimine siin.

 

Millal: Esmaspäev, 6. mai kell 14:00-17:00

Kus: Kai kunstikeskus, Peetri 12, Tallinn

Lektor: Marju Sokman / Creativity Lab

Teema 2: Turundus ja kommunikatsioon 

 

Koolitus võtab fookusesse väiksemate organisatsioonide peamised turundus- ja kommunikatsiooni ülesanded. Millest valdkonna eesmärkide sõnastamisel lähtuda? Kuidas ehitada üles turundus- ja kommunikatsiooniplaan? Millest lähtuda kanalite ja meetodite valikul? Millised on peamised tööriistad ning nende plussid ja miinused? Kuidas mõõta tegevuste efektiivsust?

 

Hind ühele osalejale: 50 EUR

Kunstiasutuste Liidu liikmetele kehtib soodustus -10%.

 

Mõttekoda Creativity Lab on viimase kümne aasta jooksul olnud strateegiapartner paljudele kultuuri- ja spordivaldkonna, loomemajanduse ning kohalike omavalitsuse tasandi organisatsioonidele ja algatustele. Mõttekoja ekspertide jaoks on tähtsal kohal küsimused, kuidas muuta strateegiate ja juhtimise töölaud igapäevases tegevuses võimalikult hästi kasutatavaks ning teha pidevalt muutuvas keskkonnas läbimõeldud valikuid või otsuseid. 

Koolitusprogramm on üheks osaks pooleaastasest kunstiettevõtetele suunatud EKKAKi arendusprogrammist, mida kaasrahastab Euroopa Liit. Programm on osa Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse projektist “Arendusteenuste pakkumine kunstivaldkonna ettevõtetele”.

 

Programm on kokku pandud EKKAKi, mõttekoja Creativity Labi, konsultatsiooniagentuuri Milttoni ja Kunstiasutuste Liidu koostöös, milles käsitletakse teemasid nagu strateegiline planeerimine, muutuste elluviimine, turundus- ja kommunikatsioonivõimekuse parandandamine, müük, finantsjuhtimine ja kestlikkus.