Isekorralduslik rand Edela-Peterburis, juuli 2019. Foto: Anna Bitkina.

TOKi residendiring: Kuratoriaalse ühtekuuluvustunde kasvatamine uute ootuste ja intensiivistuva reaalsuse ajastul

 

Kolmapäeval, 9. juunil kell 18–19.30 toimuvas Kai residendiringis tutvustavad kuraatoriühenduse TOK liikmed Anna Bitkina ja Maria Veits COVID-19 pandeemia ajal valminud uusi projekte ja seda, kuidas niinimetatud uus reaalsus on mõjutanud nende kuraatorivisiooni, omavahelisi suhteid ja projektide produtseerimise viise. Vestlusringis võetakse lähema vaatluse alla TOKi kaks värsket projekti, millest üks tegeleb majutuse küsimusega globaalsetes megalinnades ja teine naiste õiguste muutumisega ajaloolises ja kaasaja kontekstis. Osana juba viiendat hooaega kestvast ettevõtmisest “Critical Mass” on TOK peatselt esitlemas projekti “Get Real!”. See uurib ja testib arhitektuursete tüpoloogiate, elupaikade ja kooseksisteerimise strateegiaid soouuringute, rassilise ja etnilise õigluse ning sotsiaalse kaasatuse taustal. Teine TOKi uus projekt kannab nime “Voicing the Silence” ja selle fookuses on naiste õiguste muutumine ja areng, konkreetsemalt naiste esindatus kunstide valdkonnas. Residendiringi käigus tutvustab TOK ühtlasi ka 6. Tallinna Fotokuu peanäituse kuraatorikontseptsiooni, mis põhineb “intensiivsete kohtade” ideel.

 

TOK on kahest naisest koosnev kuraatorite kollektiiv, mille algatasid 2010. aastal Peterburis Anna Bitkina ja Maria Veits. Kuraatorid seadnud väljakutse kunsti territooriumi piiridele ja otsivad võimalusi, kuidas saaks soodustada sotsiaalseid muutusi. Enamik nende projektidest on kohaspetsiifilised, mitmekihilised ja pikaajalised algatused, mille eesmärk on koguda uusi teadmisi ühiskondliku reaalsuse muutumise põhjuste ja tagajärgede kohta. TOKi projektid tegelevad aktuaalsete teemadega Venemaal ja mujal: migratsiooniprotsessid, avalik ruum ja kodanikud, hariduse areng, kollektiivne mälu ja amneesia, ning meedia kasvav roll globaalses ühiskonnas. TOK kureerib näituseid, haridusüritusi, konverentse, suvekoole ning annab välja trükiseid ja näitusekatalooge. TOK on 2020–2021 apexarti rahvusvahelise konkursi võitja (näitus “Voicing the Silence” avatakse Moskvas juulis 2021) ja Venemaal välja antava Innovation Art Prize 2020. aasta laureaat koostöös NCCA, St. Petersburgiga valminud projekti “1 Curatorial Forum” eest.

 

Üritus toimub Kai kunstikeskuse auditoorium-kinosaalis.  See on inglise keeles ja tasuta.