Kursuse toimumisaeg: I moodul 5.–6. oktoober ja II moodul 12.–13. oktoober 2020. III ja IV moodul toimuvad kevadel 2021
Kandideerimise tähtaeg: 1. oktoober 2020

 

Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse (EKKAK) eestvedamisel toimub tänavu sügisel Tallinnas viiendat korda galeristide meistrikursus, mis pakub professionaalset kunstikorralduse, kureerimise ja galeriinduse alast koolitust nii praktiseerivatele kui ka alustavatele kunstiprofessionaalidele. Kursuse eesmärgiks on anda osalejatele teadmisi kunstimaailma toimimisest.

 

5.–13. oktoobrini Kai kunstikeskuses toimuv galeristide meistrikursus annab osalejatele mitmekülgsed teadmised rahvusvahelisest kunstimaailmast ja selle dünaamikast oma valdkonna spetsialistidelt. Kogenud ekspertide Anna Goetzi, Piia Kallase ja Maarin Ektermanni juhendamisel saavad kursusel osalejad teadmisi erinevate kuraatoripraktikate kohta, õpivad aja- ja enesejuhtimist ning analüüsivad hiljuti toimunud näitusi, mis esitavad väljakutseid valitsevatele ühiskondlikele narratiividele.

 

4-päevane intensiivkursus on avatud nii magistritaseme üliõpilastele, kellel on huvi kaasaegse kunsti vastu või kes on varasemalt kaasaegse kunsti väljal töötanud kui ka praktiseerivatele galeristidele, kuraatoritele, kunstivahendajatele, kultuurikorraldajatele ja kunstnikele. Galeristide meistrikursuse töökeeleks on inglise ja eesti keel. Kolmele kursuse läbinule avaneb võimalus osaleda arenduskeskuse välispraktikal rahvusvahelistes institutsioonides 2021. aastal.

 

Moodul I: Anna Goetz. Kuraatoripraktika ja dekoloniaalne diskursus
5.–6. oktoober kell 14.30–18.00

 

Lektor ja kuraator Anna Goetz keskendub oma praktikas valitsevatele ühiskondlikele hierarhiatele, narratiividele ja struktuuridele väljakutseid esitavatele kunstistrateegiatele. Seminaris analüüsitakse hiljuti toimunud näitusi ja algatusi, mis püüavad institutsionaalseid ja hierarhilisi lähenemisi dekonstrueerida ning teistsuguseid jutustusviise kaasata. See tähendab autoriteedi üleandmist ja teistele häältele kõlapinna võimaldamist, et kaasata ka nende kogemust. Veelgi enam, arutleme avatult enda projektide ja lähenemisviiside üle ning vaatleme seeläbi kriitiliselt enda positsiooni kunstimaailma taristute sees.
Moodul toimub inglise keeles.

 

Moodul II: Piia Kallas ja Maarin Ektermann. Kuidas ennast juhtida?
12.–13. oktoober, kell 14.30–18.00

 

Tööelu ja erialane eneseteostus nõuab pidevat vormisolekut, paindlikkust, suutlikust toime tulla paralleelselt mitme projektiga ning töötamist koos erinevate inimestega. Selle kõigega toime tulemiseks peaks inimene enesega hästi läbi saama, suutma end teadlikult analüüsida ning mõistma enda käitumise mõju teistele. Selline mõistmine ei tule aga üksnes ratsionaalselt pinnalt, vaid hõlmab terviklikult inimese käsitlust, kus on oluline nii sisemine heaolutunne kui ka teadmised ja oskused, mis aitavad saavutada paremaid tulemusi. Parem enesejuhtimise tase – enese motiveerimine, kiire otsustamine, stressiga toimetulek, enesehoole mitte unarusse jätmine – tagab parema soorituse ja suurema rahulolu. Seminaril pööratakse eraldi tähelepanu ajajuhtimisele, samuti läbipõlemisele ja selle ennetamisele.

Moodul toimub eesti keeles.

 

Galeristide meistrikursuse tervikprogrammi ja lektorite tutvustused leiab EKKAKi kodulehelt.

 

Toimumispaik: Kai kunstikeskuse auditoorium, Peetri 12, Noblessner, Tallinn

Maksumus: I ja II moodul kokku 100€ / Üks moodul 60€
Taotlusvorm galeristide meistrikursusele registreerimiseks on leitav siin.
Registreerimine on avatud kuni 1. oktoobrini 2020.

Lisainfo: kadri@ecadc.ee

 

Galeristide meistrikursus viiakse läbi Eesti Kunstiakadeemia, Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Kultuuriministeeriumi toetusel.