Kai kunstikeskuse auditooriumis. Vestlus toimub inglise keeles.

Vestluses osalevad Tanja Muravskaja, Rebecca Erin Moran, Fabian Schroder ja Paul Kuimet. Vestlust juhib Indrek Grigor.

Kuigi vestlusringis osalevate fotokunstnike praktika ja neid huvitavad teemad on võrdlemisi erinevad, seisavad nad kõik paratamatult silmitsi fotograafiat (sealjuures ka fotokunsti) ikka ja jälle tabanud katsetega fenomeni tervikuna kirjeldada. Need katsed on olnud paralleelselt nii viljatud kui ka totalitaarsed. Pakkumata jätkusuutlikku ja arenemisvõimelist kirjelduskeelt, on nad samas klassikalised suured narratiivid, mis hõivavad kogu fotograafia. Üks värskemaid ülemaailmse kandepinna leidnud üldistusi foto olemuse kirjeldamiseks on trauma, mis aga ei saa üle ega ümber varasematest arusaamadest fotograafiast kui indeksist ja kui tehnoloogiast. Ümarlauale palutud kunstnike praktikas on olulisel kohal nii foto sotsiaalne roll meediumina, kui fotograafia ise tehnoloogilise meediumina. Arutelust pole oodata teoreetilist revolutsiooni, küll aga kuuleb kunstnike vahetuid seisukohti ja kirjeldusi oma kasutatava meediumi suhtes.